Tam Tự Kinh In Email
Tác giả: Zhengjian.org   
Thứ sáu, 05 Tháng 11 2010 14:43

“Tam Tự Kinh” là sách giáo khoa của trường tư-thục đầu tiên của triều Tống, tương đương với sách giáo khoa của bậc tiểu học hiện nay. Nhưng lúc đầu ai đã bắt đầu dùng hình thức 3 chữ cho mỗi câu để biên sọan ra nó thì không ai biết được chính xác. Một vài người cho rằng đó là do Vương Ứng Lân triều Tống biên sọan, người khác lại cho rằng đó là do Khu Quát Tử của cuối triều Tống biên sọan. Nhưng mà, quyển sách “Tam Tự Kinh” mà chúng ta thấy ngày nay, đều là văn bản đã được cãi biên bởi học giả hiên đại, cho nên trong phần nói về lịch sử, cũng đã nói đến việc thiết lập Trung hoa Dân quốc.

Kinh” là “đạo lý không thay đổi”. Người xưa khi gọi một quyển sách là “Kinh” thì nó nhất định là một quyển sách tốt và có giá trị. Trước tác kinh điển của thời cổ Trung Quốc thì có rất nhiều, nhưng có thể nói rằng “Tam Tự Kinh” là đơn giản và dễ đọc nhất. Phạm vi của nó bao gồm cả văn học, lịch sử, triết học, thiên văn, địa lý, luân thường đạo lý, trung hiếu tiết nghĩa vân vân, nội dung lại rất phong phú, lời văn lại biên sọan một cách đơn giản và tinh tế, mỗi câu chỉ có 3 chữ lại dễ cho việc học thuộc lòng, rất thú vị, lại có thể khởi dậy về tâm trí, đối với học sinh mới đi học mà nói, học thuộc lòng “Tam Tự Kinh” thì cũng giống như đã nhớ được rất nhiều thường thức, văn học Trung quốc và các sự kiện lịch sử, và còn biết được đạo lý về làm người. Vì thế “Tam Tự Kinh” luôn luôn là sách giáo khoa đầu tiên được chọn để dạy vỡ lòng cho trẻ em.

Tam Tự Kinh được chia thành 59 mục, mỗi mục gồm 8 câu, nội dung của mỗi mục bao gồm nguyên văn, cách đọc, bài tập, giải nghĩa về từ vựng, tham khảo về bài dịch cũng như thảo luận về câu hỏi. Về phần luyện tập phát âm, thì có kèm theo phần ghi chú cách phát âm và cách đánh vần của chữ Hán, về phần giải nghĩa về từ vựng, ngòai việc chú giải về ý nghĩa của câu văn ra, đối với những câu có ý nghĩa đặc biệt, còn giới thiệu thêm bối cảnh của nó. Bài dịch tham khảo là phần phiên dịch theo văn xuôi, ngõ hầu đọc gỉa có thể hiểu rõ được ý nghĩa của mỗi câu văn. Cuối cùng, chúng tôi sẽ căn cứ theo nội dung của mỗi 8 câu, biên sọan và đề ra một số câu hỏi, và hy vọng rằng có thể khơi được sự suy nghĩ của đọc gỉa, mục đích là muốn mượn cái quá trình thảo luận này, để độc gỉa có thể nắm vững cái mục đích chính của mỗi mục.

Tam Tự Kinh dễ học và dễ nhớ, vì thế nó mới có thể lưu truyền rộng rãi, bao đời vẫn không suy thóai, chỉ vì nội dung của nó phong phú đa nguyên và mang tính cách giáo dục. Học tập tập tài liệu giáo dục này, không những có thể có cái hàm dưỡng về khí độ của văn hóa thần truyền của Trung quốc, còn có thể dùng những nội dung đã học tập được, làm mô hình cho cách xử thế và cách làm người, mong độc giả có thể luôn luôn thuộc lòng và trân quý cái di sản văn hóa quý giá này.

Mục 1 tài liệu giáo dục sơ cấp “Tam Tự Kinh”
Nguyên văn

(rén) (zhī) (chū),性(xìng) (běn) (shàn)Nhân chi sơ, tính bản thiện,
(xìng) (xiāng) (jìn),習(xí) (xiāng) (yuǎn)Tính tương cận, tập tương viễn.
(gǒu) (bú) (jiào),性(xìng) (nǎi) (qiān)Cẩu bất giáo, tính nãi thiên,
(jiào) (zhī) (dào),貴(guì) (yǐ) (zhuān)Giáo chi đạo, quí dĩ chuyên

Tạm dịch:
Con người mới sinh ra, bản tính vốn lương thiện,
Tính ban đầu thì giống nhau, nhưng thói quen sẽ dần dần mà khác đi.

Nếu chẳng được giáo dục, bản tính sẽ thay đổi,
Đường lối để giáo dục, quý ở sự chuyên cần. )

Từ vựng
(1) Chi ()từ dùng để chỉ mối quan hệ về sở hữu: của; lúc.
(2) sơ ()lúc đầu, sơ khai
(3) tính ()bản tính, đặc tính
(4) bản ()bản, nguyên thủy
(5) thiện ()lương thiện, tốt, lành
(6) tương ()nhau, so với
(7) cận ()gần
(8) tập ()học, tập quán
(9) viễn ( )xa, khác
(10) cẩu ()nếu
(11) giáo ()dạy, hướng dẫn
(12) nãi ()có thể
(13) thiên ()thay đổi
(14) đạo ()con đường, phương pháp, đạo
(15) quí ()quan trọng nhất, nên.
(16) chuyên ()tập trung, chuyên cần

Bài dịch để tham khảo

Lúc con người vừa mới được sinh ra, bản tính đều là lương thiện. Bản tính lương thiện lúc bấy giờ, hầu như đều rất gần nhau, không có sự khác biệt bao nhiêu. Đợi đến sau khi đã trưởng thành, vì hòan cảnh của mỗi người mỗi khác, sự học tập cũng khác nhau; Người sống trong hòan cảnh tốt sẽ trở nên tốt, người sống trong hòan cảnh không tốt, thì dễ học tập những cái không tốt, do đó tính tình bắt đầu có sự sai biệt. Nếu như vào lúc đó, không dạy dỗ thích đáng cho nó, thì nó sẽ có những tập quán không tốt, bản tính lương thiện vốn có của nó, sẽ từ từ trở nên xấu; mà phương pháp dạy dỗ, điều tối quan trọng là phải chuyên tâm nhất trí, không nên vừa dạy vùa nghỉ, mới có thể khiến cho nó học tập một cách hòan chỉnh.

Các câu hỏi thảo luận

  1. “Bản tính ban đầu của con người” là gì? Có phải là bản tính của con người khi mới được sinh ra? Hay là đặc tính ban đầu của nguồi gốc sinh mạng? hãy thử phân tích nó.

  2. Xem việc “Học tập” như thế nào? Chỉ học tập những nội dung từ sách vở mới được xem lại học tập hay không?

  3. Những gì mà chúng ta học tập sau khi được sinh ra có phải là luôn luôn làm cho chúng ta trở nên tốt hơn không? Có khả năng chỉ vì sự học tập của chúng ta sau khi được sinh ra mà khiến cho chúng ta trở nên xấu đi hay không? Sau khi suy nghĩ về việc này, hãy nêu ra những ví dụ và sang sẽ ý nghĩ với mọi người.

  4. Làm sao mà chúng ta có thể duy trì được cái bản tính thiện lương nguyên thủy này?

  5. Nên giải thích chữ “Chuyên” như thế nào? Tại sao khi học tập điều tối quan trọng là phải chuyên tâm nhất trí? (Chỉ đạo cách học tập: khi học tập nếu có thể chuyên tâm và không rối lọan, thì có thể không xa rời chánh đạo, và cũng có thể duy trì được cái bản tính thiện lương của chúng ta.)

Câu chuyện:  Chu Xứ trừ khử 3 cái hại

Ngày xưa, vào triều Tấn ở Trung Quốc, làng Nghĩa Hưng có một người thanh niên tên là Chu Xứ. Cha mẹ đều qua đời sớm khi cậu còn nhỏ. Vì không có người dạy dỗ, tuy rằng Cậu ta có bản tính và khí độ hào hiệp, cậu ta thường ỷ vào sức mạnh mà đánh nhau và gây sự với người khác ở trong làng. Không chừa việc xấu nào mà không làm, người trong làng khi gặp cậu ta như gặp phải rằn độc hay mãnh thú, đều tránh ra rất xa.

Một ngày kia, khi cậu đang dạo phố, cậu thấy một đám người đang bàn luận về một chuyện gì đó, tò mò cậu ta ghé lại nghe, mọi người lặng lẽ mà bỏ đi hết. Cảm thấy thật kỳ lạ, Chu Xứ liền tóm lấy một người già và hỏi rằng: ”Mọi người đang nói về điều gì vậy?” Ông già rất sợ nên đành thành thật trả lời: “Làng ta đang có 3 cái hại. Một là trong núi ở Nam Sơn có con cọp ăn thịt người. Hai là con giao long dưới Trường Kiều của con sông. Chúng đã giết rất nhiều người…” Không đợi ông già nói xong, Chu Xứ đã hét lên, “Cọp và giao long có gì đáng sợ đâu, hãy để cho tôi tiêu diệt chúng.” Sau khi nói xong, cậu ta quay đầu chạy đi…..

Khi cậu chạy đến Nam Sơn, Chu Xứ tìm kiếm con cọp ăn thịt người. Ngày hôm đó, cậu cũng tìm được con cọp đó, khi con cọp nhảy bổ vào cậu, cậu theo thế mà nhảy tránh sang một bên, rồi theo thế mà nhảy lên lưng con cọp. nắm chắt nắm đấm, đánh mạnh vào đầu con cọp, và đánh chết được con cọp. Sau đó cậu lại chạy đến Trường Kiều, nhảy xuống sông để giết con giao long. Chu Xứ đã phải chiến đấu với con giao long 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng giết được con giao long.

Người trong làng thấy Chu Xứ không có trở về, tưởng rằng cậu đã bị con cọp hay con giao long ăn thịt rồi, đang đánh trống và thổi kèn để mà ăn mừng. Không ngờ rằng Chu Xứ lại vui vẽ mà trở về, nghe người trong làng đang vui mừng là đã trừ khử được cả 3 cái hại, mới hiểu được là họ đã xem mình là một trong 3 cái hại đó.

Chu Xứ cảm thấy xấu hổ vô cùng và hối hận. Vì ngày thường mình ngang tàng và làm việc bậy bạ, khiến cho dân làng xem mình là một cái hại. Vì thế, cậu hạ quyết tâm sữa đổi, và làm lại một người mới. Sau đó, cậu theo học với thầy giỏi là Lục Vân, cố gắng học hành, cuối cùng cũng trở thành một vị quan lớn, và đã làm được rất nhiều việc thiện cho bá tánh.

Tâm đắc

1. Nếu bạn là Chu Xứ, trong lòng của bạn sẽ cảm thấy như thế nào, khi nghe thấy người trong làng xem mình là một trong 3 cái hại của thôn làng.

2. Chu Xứ đã làm như thế nào để tiêu trừ cái hại thứ ba ở trong chính mình?

3. Từ nay về sau, bạn nên phản ứng như thế nào khi người khác phê bình bạn?

Chú thích:

Bản tiếng Hán: Mạng Chính kiến http://www.zhengjian.org/zj/articles/

Comments
Gửi bình luận
+/-
Viết bình luận
Tên:
Email:
 
Tiêu đề:
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink::!::?::idea::arrow:
 
Vui lòng nhập các ký tự bảo vệ chống spam bạn thấy trong hình trên.

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Trang chủ | Giới thiệu | Liên hệ-Góp ý

Website monitoring